Co to jest zdolność kredytowa?

zdolność

zdolnośćStarając się o jakikolwiek kredyt, a w szczególności o kredyt hipoteczny, jesteśmy poddawani weryfikacji przez banki pod kątem tego czy będziemy w stanie spłacić w terminie zaciągane zobowiązanie finansowe. Banki, zanim zdecydują się udzielić nam kredytu, muszą się dowiedzieć czy nasze dochody będą w stanie pokryć koszty miesięcznej raty kredytu. Innymi słowy, banki muszą sprawdzić jaka jest nasza zdolność kredytowa.

Zdolność kredytowa to inaczej maksymalna wysokość kredytu jaki możemy uzyskać w banku posiadając dochody o określonej wysokości, Taka definicja zdolności kredytowej jest jednak sporym uproszczeniem.

Banki biorą bowiem pod uwagę nie tylko dochody przyszłego kredytobiorcy, ale także poczyniane przez niego wydatki.

Po pierwsze, do obliczania zdolności kredytowej banki uwzględniają także posiadane przez przyszłego kredytobiorcę inne zobowiązania kredytowe, takie jak kredyty pozostające do spłacenia w innym banku, limity na posiadanych kartach kredytowych czy limity debetowe na rachunkach bieżących.

Po drugie zdolność kredytowa zależy oczywiście także od typowych wydatków gospodarstwa domowego, takich jak wydatki na żywność, na utrzymanie mieszkania czy w końcu wydatki w odniesieniu do posiadanego samochodu.

Ważnym parametrem przy ustalaniu ile wynosi zdolność kredytowa jest liczba posiadanych na utrzymaniu osób. Z reguły zdolność kredytowa osoby posiadającej dzieci jest niższa od zdolności samotnego kredytobiorcy.

Wszystkie powyższe informacje pozwalają bankowi dowiedzieć się jaka jest zdolność kredytowa i na tej podstawie wydać decyzję pozytywną lub negatywną w odniesieniu do kredytu o określonej wysokości.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaka jest nasza zdolność kredytowa, zanim wystąpimy do banku o przyznanie kredytu, możemy skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Tego typu kalkulatory dostępne są w internecie, między innym na tej stronie.