Jaki wkład własny do kredytu hipotecznego?

Rok 2018 jest kolejnym, w którym osoby chcące otrzymać kredyt hipoteczny, będą musiały pomyśleć o przygotowaniu większego niż wcześniej wkładu własnego. Zmiany są pokłosiem wprowadzenia w życie przed kilkoma lata Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakłada ona, że począwszy od 2014 roku wzrastać muszą wymagania banków wobec nowych kredytobiorców względem poziomu środków własnych, które posłużą do współfinansowania zakupu nieruchomości.

W roku 2014 minimalny wkład własny wynosił 5% wartości nieruchomości, w 2015 roku wartość ta wzrosła do 10%, natomiast w roku 2016 kredyty hipoteczne powinny być zaciągane z wkładem na poziomie 15%. Natomiast od 1 stycznia 2017 roku wymagany wkład własny wynosi 20%.

Jednak tylko część banków  zdecydowała się na tak restrykcyjne podwyższenie wymagań względem poziomu środków własnych. Fakt, iż nie wszystkie instytucje zdecydowały się na taki krok jest wynikiem istnienia  zapisu Rekomendacji S, który pozwala na traktowanie jako wkład własny na przykład oszczędności zdeponowanych na lokatach, takich papierów wartościowych jak obligacje Skarbu Państwa czy środków pieniężnych trzymanych na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W niektórych bankach jest ponadto możliwe uzyskanie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które także zabezpiecza wymagane środki własne.

Jaki minimalny wkład obowiązuje zatem w poszczególnych bankach w 2018 roku? Na szczęście dla wielu przyszłych kredytobiorców wiele banków pozwala na uzyskanie kredytu z wkładem na poziomie 10% – oczywiście po spełnieniu opisanych powyżej warunków dodatkowych (np. zabezpieczenia brakującej do 20% kwoty pieniężnej na lokacie w banku). Wyższe wymagania ma jednak kilka banków, np. Alior Bank (minimalny wkład wynosi 20%), Bank Pocztowy (20%), BGŻ BNP Paribas (15%), Citi Handlowy (20%), Credit Agricole (20%) ING Bank Śląski (20%), czy równiez Plus Bank (20%).